RAZPISI VESNA CVEK

Če iščete svetovanje pri izbiri financiranja za vaše podjetje s pomočjo razpisov za povratna in nepovratna sredstva,

ste na pravi strani.

Kdo sem?

Sem izkušena finančna specialistka z 20-letnim stažem v gospodarskem in bančnem sektorju. V moj ožji delokrog spadajo korporativne finance, planiranje, analize, upravljanje tveganj in stroškovni  kontroling. Navedeno sem teoretično zaokrožila z
diplomo iz bančništva in financ ter znanstvenim magisterijem iz poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Izkušnje sem pridobivala najdlje v podjetju za nepremičnine v okviru NLB Skupine, kjer sem opravljala dela analitika, svetovalke za finančne zadeve, pomočnice predsednika uprave in nato  predsednice uprave. Vodila sem tudi Oddelek za splošne zadeve, in sicer področje financ in računovodstva ter kadrovsko in pravno službo. V SID Banki sem dodobra spoznala proces bančnega kontrolinga in poročanja. V Gorenjski banki sem delala na področju problematičnih naložb in prestrukturiranja podjetij v težavah. 

Preden pa sem stopila na samostojno pot, sem izkušnje z razpisi in pripravo dokumentacije zanje pridobila v podjetju Vouk d.o.o.

Od 1.6.2021 sem zaposlena v lastnem podjetju.

Kaj nudim?

Nudim storitve finančnega in poslovnega svetovanja za podjetja, predvsem v zvezi s pripravo dokumentacije za vse vrste razpisov, tako s strani državnih institucij kot za pridobitev nepovratnih sredstev, namenjana za financiranje investicij in obratnih sredstev.

Nudim tudi storitve svetovanja pri pripravi in izvedbi komercialnih financiranj in refinanciranj.

S pomočjo analize poslovanja vašega podjetja bom z vami za vas našla pravi produkt financiranja in vam izpolnila prijavne obrazce.

Nazaj na vrh